Τζίνα Γιαννακούρου

Τζίνα Γιαννακούρου

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιδρυτικό Μέλος Πρωτοβουλίας ΚΑΠΠΑ

Η Γεωργία (Τζίνα) Γιαννακούρου είναι Καθηγήτρια Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν θέματα δημόσιας ρύθμισης του χώρου και του περιβάλλοντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι Δικηγόρος Αθηνών, με κύρια πεδία επαγγελματικής εξειδίκευσης το χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, το δίκαιο περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων και την αδειοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από το 1997 διευθύνει το επιστημονικό περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) και από το 2023 τη νέα επιστημονική σειρά της Νομικής Βιβλιοθήκης «Μελέτες Χωροταξικού & Πολεοδομικού Δικαίου».