Σταύρος Μήτσης

Σταύρος Μήτσης

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MITSIS

Ο Σταύρος Μήτσης είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MITSIS, της μεγαλύτερης ιδιόκτητης ξενοδοχειακής αλυσίδας στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2001 έχει αποκτήσει ολιστική εμπειρία στον κλάδο της Φιλοξενίας και του Τουρισμού, έχοντας εργαστεί σε όλα τα επίπεδα μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Ο Σταύρος Μήτσης είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Marketing Greece από το 2017, του ΣΕΤΕ | Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων από το το 2020, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου από το 2023.

Επαγγελματική Εμπειρία

Mitsis Group, Διευθύνων Σύμβουλος

Ιούλιος 2016 – σήμερα

 • Εταιρική αναδιάρθρωση δημιουργώντας οντότητες OpCo και PropCo
 • Αλλαγή διαχείρισης & εταιρικής διακυβέρνησης
 • Αναχρηματοδότησε το χρέος της εταιρείας με ευνοϊκούς όρους.
 • Αύξησε το EBIDTA κατά 80% μέσα στα 4 χρόνια

Mitsis Group, Γενικός Διευθυντής Mitsis Ramira, Κως

Ιούνιος 2001– Ιούνιος 2016

 • Υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του ξενοδοχείου
 • Υπεύθυνος για το προσωπικό του ξενοδοχείου
 • Μετάδοση το οράματος της εταιρείας στους εργαζόμενους
 • Δημιουργία πιστής πελατείας με επαναλαμβανόμενους επισκέπτες

Mitsis Group, Υπεύθυνος Πωλήσεων

Ιούνιος 2001 – Ιούνιος 2016

 • Ανάπτυξη και έλξη νέων πελατών μέσω στρατηγικών προώθησης
 • Διαχείριση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού με την υπογραφή συμβάσεων περιόδου, ενισχύοντας την οργανωτική δομή
 • Έρευνα για ανταγωνιστικές τιμές και υψηλή ποιότητα αναλωσίμων, ανεβάζοντας την εξυπηρέτηση του εστιατορίου σε εξαιρετικό επίπεδο
 • Οργάνωση και συντονισμός των logistics και τη διανομή των προμηθειών των ξενοδοχείων

Mitsis Group, Διευθυντής Αγορών & Προμηθειών

Ιούνιος 2001 – Ιούνιος 2016

 • Έρευνα για ανταγωνιστικές τιμές και καλή ποιότητα των αναλωσίμων.
 • Οργάνωση και συντονισμός των logistics και τη διανομή των προμηθειών
 • Διατήρηση και δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με προμηθευτές

Αδέσμευτος Τύπος, Διευθυντής Εμπορικού Τμήματος

Σεπτέμβριος 1996 – Σεπτέμβριος 1997

Eriotek Textile Company, Υπέυθυνος Παραγωγής

Σεπτέμβριος 1994 – Αύγουστος 1996

Εκπαίδευση

Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [ΕΚΠΑ]

Σεπτέμβριος 1994 – Σεπτέμβριος 1998

Απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών    Ιούνιος 1994

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ενδιαφέροντα: water skiing, windsurfing, snow skiing, Music