Σοφία Φαλτσέτα

Σοφία Φαλτσέτα

Διευθύντρια Εξυγίανσης Χαρτοφυλακίου - ΕΤΑΔ. Μέλος Πρωτοβουλίας ΚΑΠΠΑ