Νίκος Πατσιόγιαννης

Νίκος Πατσιόγιαννης

COO & Συνιδρυτής, Prosperty Solutions

Ο Νίκος διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, ιδιαίτερα στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας. Στην Prosperty, είναι υπεύθυνος λύσεων και στρατηγικών συνεργασιών, εξυπηρέτησης μεγάλων πελατών και επιχειρησιακής ανάπτυξης. Με εμπειρία στις χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Big4, καθώς και COO ρόλους στην EMEA, ο Νίκος προωθεί την λειτουργική αποτελεσματικότητα και τις ψηφιακές πρωτοβουλίες που φέρνουν αποτελεσματικότητα στην διαχείριση της αγοράς ακινήτων. Η εμπειρία του σε τεχνολογίες αιχμής σε συνδυασμό με την λεπτομερή κατανόηση των επιχειρηματικών και λειτουργικών μοντέλων του επιτρέπει να καθοδηγεί πολυλειτουργικές ομάδες και να παράγει καινοτόμες λύσεις, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και παγκόσμιων οργανισμών.