Ζαφείριος Τσολακίδης

Ζαφείριος Τσολακίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Ζαφείριος Τσολακίδης είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2002, παρ’ Αρείω Πάγω από το 2012. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και έχει ορισθεί μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για την μεταρρύθμιση του δικαίου της πωλήσεως και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, για την μετάπτωση του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για τα διακατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου κ.ο.κ). Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και μέλος της συντακτικής επιτροπής και τακτικός συνεργάτης νομικών περιοδικών.  Έχει συγγράψει έξι αυτοτελή βιβλία [«Η αποζημίωση στην προσυμβατική ευθύνη» (2020)· «Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών Ι» (2019)· «Η δημοσιότητα των πράξεων και των δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο» (2013)· κ.ο.κ.] και έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 μελέτες σε νομικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους και συλλογικά έργα.