Εμμανουήλ Μαστρομανώλης

Εμμανουήλ Μαστρομανώλης

Επίκ. Καθ. Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ. Εταίρος - Λαμπαδαριος & Συνεργάτες. Μέλος ΔΣ Πρωτοβουλίας ΚΑΠΠΑ

Ο Εμμανουήλ Μαστρομανώλης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος των Αθηνών. Στο παρελθόν διετέλεσε επικεφαλής του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019-2021) και Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας και Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (2022-2023). Με την τελευταία αυτή ιδιότητα συντόνισε την επιστημονική ομάδα εργασίας για τη σύνταξη του νόμου 5024/2023 (ΦΕΚ A 41 - 24.02.2023) «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», και προέδρευσε των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του σχεδίου νόμου για τη φορολογία των εταιρικών μετασχηματισμών. Υπήρξε επίσης μέλος των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για τους εθνικούς και τους διασυνοριακούς εταιρικούς μετασχηματισμούς (νόμος 4601/2019). Είναι συγγραφέας τριών μονογραφιών και σειράς μελετών δημοσιευμένων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στο χώρο του Εμπορικού Δικαίου (Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Πτωχευτικό Δίκαιο, Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας).