Ελεονώρα  Ανδρεδάκη

Ελεονώρα Ανδρεδάκη

Δικηγόρος, Δ/ντρια Νομικής Υπηρεσίας στο ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο . Μέλος Δ.Σ Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ

Εκπαίδευση

Τριτοβάθμια εκπαίδευση:   Νομική Σχολή Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών  (1989)

Μεταπτυχιακά   :            - Μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο»   Πανεπιστημίου Paris II (1989/1990)

- Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην «Ευρωπαϊκή Οργάνωση

Διπλωματία» από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σχολή Νομικών,     Οικονομικών και  Πολιτικών Επιστημών)

Επαγγελματική Εμπειρία

Χρονολογία       : 2018 έως σήμερα

Εταιρία             : EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.

Θέση                : Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών

Χρονολογία       : 2008 έως 2018

Εταιρία             : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Τμήμα              : Νομική Διεύθυνση

Θέση                : Υποδιευθύντρια Νομικής Δ/νσης

Χρονολογία       : 2005 έως 2008

Εταιρία             : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Τμήμα              : Νομική Διεύθυνση

Θέση                : Προϊσταμένη Τμήματος Έργων Κτηματογράφησης

Χρονολογία       : 2004 έως 2005

Εταιρία             : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Τμήμα              : Νομική Διεύθυνση

Θέση                : Συντονίστρια για την περαίωση 300 ΟΤΑ υπό κτηματογράφηση

Χρονολογία       : 1998 έως 2004

Εταιρία             : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Τμήμα              : Νομική Διεύθυνση, Τμήμα Εμπράγματου Δικαίου

Θέση                : Δικηγόρος

Χρονολογία       : 1994 έως 1998

Εταιρία             : Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ

Τμήμα              : Τμήμα Εποπτείας

Θέση                : Ειδικός Επιστήμονας σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα

Χρονολογία       : 1995 έως 1998

Εταιρία             : Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού

Τμήμα              : Τμήμα Ακινήτων

Θέση                : Νομικός Σύμβουλος

Χρονολογία       : 1992 έως 1998

Εταιρία             : Εθνική Στεγαστική Τράπεζα Α.Ε.

Τμήμα              : Θέματα ελέγχου τίτλων στεγαστικών δανείων

Θέση                : Νομικός Συνεργάτης

Χρονολογία       : 1991 έως 1992

Εταιρία             : Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων

Τμήμα              :

Θέση                : Εξωτερική συνεργασία για την υπόθεση ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ

Χρονολογία       : Από το 1991 έως σήμερα

Εταιρία             :

Τμήμα              :

Θέση                : Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

(από το Μάϊο 2010 Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω)

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (μεταξύ άλλων)

Μέλος Δ.Σ Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ- Πρωτοβουλία για την Κρατική Ακίνητη Περιουσία