Ελένη Βελγάκη

Ελένη Βελγάκη

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Υπουργείο Οικονομικών