Δημήτρης Οικονόμου

Δημήτρης Οικονόμου

Ομοτ. Καθ. Παν/μιο Θεσσαλίας, TμΜΧΠΠΑ

Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι αρχιτέκτονας μηχανικός (ΕΜΠ) και διδάκτορας χωροταξίας (Πανεπιστήμιο Σορβόννης). Είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα χωροταξίας.

Έχει διατελέσει επίσης ερευνητής στο Centre de Recherche d’Urbanisme (Παρίσι) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, εκπρόσωπος της Ελλάδας σε όργανα του ΟΗΕ (Group of Experts on Human Settlements Problems, Committee on Housing, Building and Planning), εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και πρόεδρος ή μέλος των διοικητικών συμβουλίων διαφόρων δημόσιων, επιστημονικών ή συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο των χωρικών πολιτικών (Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας – Χωροταξίας, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων – Χωροτακτών, Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων κα.).

Έχει επιμεληθεί ή συγγράψει επτά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Ασχολείται επί δεκαετίες με θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και χωρικής ανάπτυξης, έχει εκπονήσει πολύ μεγάλο αριθμό σχετικών ερευνών και μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.