Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου

Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο», Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και τακτικό μέλος της ΑΠΔΠΧ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992) και κατέχει  διδακτορικό Δίπλωμα (Doktor der Rechte) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Regensburg (1998).

Η κ. Ηλιάδου διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία επί θεμάτων Δικαίου της ενέργειας και Δημοσίων Συμβάσεων, δραστηριοποιείται επαγγελματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και διαθέτει σημαντική δικαστηριακή εμπειρία ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο καθώς έχει συγγράψει 3 μονογραφίες και περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους επί θεμάτων Δημοσίου Δικαίου, Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικαίου της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Οι τομείς ενδιαφέροντος της κ. Ηλιάδου περιλαμβάνουν όλες τις εκφάνσεις του Δημοσίου Δικαίου.